فروش بهترین دامنه ها در سایت ویپی پرس

هزینه ثبت و تمدیدو انتقال دامنه ملی

500x500 logo

تعرفه ها

نوع دامنهنوع عملیاتمدتقیمت/ تومان
.irثبت / تمدیدیک ساله۱۲۰۰۰
.irثبت / تمدیدپنج ساله۳۶۰۰۰
.id.ir – .co.ir – .ac.ir – .org.ir
.net.ir – .sch.ir – .gov.ir
ثبت / تمدیدیک ساله۹۰۰۰
.id.ir – .co.ir – .ac.ir – .org.ir
.net.ir – .sch.ir – .gov.ir
ثبت / تمدیدپنج ساله۲۷۰۰۰
تمامی دامنه های ملیانتقال———۶۰۰۰
تمامی دامنه های ملی** بازگشایی قفل———۱۲۰۰۰

** در زمان بازگشایی قفل دامنه هزینه ی تمدید یک ساله یا پنج ساله همان دامنه نیز به آن افزوده میشود.

دیدگاه‌ها (0)