قالب وردپرس و دامنه

۲۵۶

روز برنامه نویسان مبارک

روز ۲۵۶ ام هر سال مطابق با ۱۳ سپتامبر به عنوان روز برنامه نویسان نام گرفته است . دلیل انتخاب…